Zespół Badawczy MigLab

Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej

Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

idea

Jak powstał Zespół Badawczy MigLab?

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęta w lutym 2022 i jej konsekwencje dla mobilności i procesów integracyjnych dały impuls badaczom i badaczkom społecznym z naszego Instytutu do zorganizowania się w zespół badawczy, którego celem jest przede wszystkim analiza lokalnej sytuacji migracyjnej (w Lublinie i w regionie).

Prowadzimy badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania migrantów na Lubelszczyźnie, w przyszłości także w czasach pokoju. Realizując badania współpracujemy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, tak by gromadzona wiedza była jak najpełniejsza i stanowiła także zaplecze do kształtowania lokalnej polityki społecznej w zakresie migracji i integracji.

Najnowsze wydarzenia

Aktualności

NAWA

View Posts

Badania

View PoSTS

Kryzys

View Posts