Wspólny projekt międzynarodowy

Kilka dni temu rozpoczęliśmy realizację projektu Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA). Jest to wspólna inicjatywa badaczy z Instytutu Socjologii UMCS oraz z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.